getExportData[catInformation;]
  • WTE 12745 X0MD
    • Tiết kiệm điện : 5*
    • Dung tích (kg) : 12.0
    • Tốc độ vắt : 1400
    • Chương trình phụ trợ - 1 : Loại bỏ lông thú cưng