getExportData[catInformation;]
 • $urn$
  • Dung tích (kg) : 12.0
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400


 • $urn$
  • Lớp năng lượng tối ưu : B
  • Số chương trình : 16
  • Dung tích : 7
  • Khóa trẻ em :


 • $urn$
  • Dung tích giặt (kg) : 10.5
  • Dung tích sấy (kg) : 6.0
  • Số chương trình : 16


 • $urn$
  • Dung tích giặt (kg) : 8.0
  • Dung tích sấy (kg) : 5.0
  • Số chương trình : 16