getExportData[catInformation;]
 • WTE 12745 X0MD
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 12.0
  • Tốc độ vắt : 1400
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Loại bỏ lông thú cưng


 • DU7133 GA0
  • Lớp năng lượng tối ưu : B
  • Dung tích : 7
  • Loại máy sấy : Ngưng tụ


 • WDA 1056143 H
  • Dung tích giặt (kg) : 10.5
  • Dung tích sấy (kg) : 6.0
  • Tốc độ vắt : 1400


 • WDW 85143
  • Dung tích giặt (kg) : 8.0
  • Dung tích sấy (kg) : 5.0
  • Tốc độ vắt : 1400