ĐóngChính sách Cookie và Bảo mật

Trang web này sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây. Để tắt thông điệp này và chấp thuận việc sử dụng cookie trên trang web, vui lòng nhấn "X"

Lọc kết quả
Hệ thống làm lạnh
Xếp loại năng lượng
Hệ thống điều khiển
38 kết quả tìm được.

 • RCNT340I50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RCNT340E50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RCNT375I50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RCNT375E50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RCNT375E50VZDX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RCNT415E50VZGW
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RCNT415E50VZDX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT230I30ZP
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 4


 • RDNT230I50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT230I55VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT250I30ZP
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 4


 • RDNT250I50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5