ĐóngChính sách Cookie và Bảo mật

Trang web này sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây. Để tắt thông điệp này và chấp thuận việc sử dụng cookie trên trang web, vui lòng nhấn "X"

Máy giặt

Lọc kết quả
Dung tích (kg)
Tốc độ vắt
13 kết quả tìm được.

 • WMY 71033 PTLMB3
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 7
  • Tốc độ vắt : 1000
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 2 : Giặt nhanh


 • WY 104764 MW
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 10
  • Tốc độ vắt : 1400
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 2 : Xả thêm


 • WMY 91493 SLB1
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 9
  • Tốc độ vắt : 1400
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 2 : Xả thêm


 • WMY 91493 LB1
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 9
  • Tốc độ vắt : 1400
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 2 : Xả thêm


 • WMY 81283 SLB2
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 8
  • Tốc độ vắt : 1200
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 2 : Giặt nhanh


 • WMY 81283 LB2
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 8
  • Tốc độ vắt : 1200
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 2 : Giặt nhanh


 • WMY 71083 LB3
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 7
  • Tốc độ vắt : 1000
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 2 : Giặt nhanh


 • WTE 7512 XS0
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 7
  • Tốc độ vắt : 1000
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 3 : Xả thêm


 • WTV 8512 XS0
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 8
  • Tốc độ vắt : 1000
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 3 : Xả thêm


 • WTV 9745 X0A
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 9
  • Tốc độ vắt : 1400
  • Chương trình phụ trợ - 3 : Giặt sơ


 • WTV 9745 X0MA
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 9
  • Tốc độ vắt : 1400
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 3 : Loại bỏ lông thú cưng


 • WTE 10745 X0A
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 10.5
  • Tốc độ vắt : 1400
  • Chương trình phụ trợ - 3 : Giặt sơ