ĐóngChính sách Cookie và Bảo mật

Trang web này sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây. Để tắt thông điệp này và chấp thuận việc sử dụng cookie trên trang web, vui lòng nhấn "X"

$filtreler$ ile 54 kết quả tìm được.

 • RCNT340I50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • WMY 71033 PTLMB3
  • Dung tích (kg) : 7
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1000


 • RCNT340E50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RCNT375I50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • WY 104764 MW
  • Dung tích (kg) : 10
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400


 • RCNT375E50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RCNT375E50VZDX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • WMY 91493 SLB1
  • Dung tích (kg) : 9
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400


 • RCNT415E50VZGW
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • WMY 91493 LB1
  • Dung tích (kg) : 9
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1400


 • RCNT415E50VZDX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • WMY 81283 SLB2
  • Dung tích (kg) : 8
  • Water Inlet : Một lần giặt (lạnh)
  • Tốc độ vắt : 1200