ĐóngChính sách Cookie và Bảo mật

Trang web này sử dụng cookie. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây. Để tắt thông điệp này và chấp thuận việc sử dụng cookie trên trang web, vui lòng nhấn "X"

bộ lọc gần
65Sản phẩm
$filtreler$ ile 65 kết quả tìm được.

 • RSVC09VY-I / RSVC09VY-O
  • Điều khiển từ xa (Điều hòa) : LCD
  • Điều khiển từ xa (Điều hòa) : LCD
  • Màn hình hiển thị (Điều hòa) : Màn hình hiển thị dạng số (88)
  • Màn hình hiển thị (Điều hòa) : Màn hình hiển thị dạng số (88)
  • Chức năng tự làm sạch. : Không


 • RCNT340I50VZX
  • Xếp loại năng lượng : 5
  • Ngăn kéo đặc biệt :


 • WMY 71033 PTLMB3
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 7
  • Tốc độ vắt : 1000
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 2 : Giặt nhanh


 • RSVC12VY-I / RSVC12VY-O
  • Điều khiển từ xa (Điều hòa) : LCD
  • Điều khiển từ xa (Điều hòa) : LCD
  • Màn hình hiển thị (Điều hòa) : Màn hình hiển thị dạng số (88)
  • Màn hình hiển thị (Điều hòa) : Màn hình hiển thị dạng số (88)
  • Chức năng tự làm sạch. : Không


 • RCNT340E50VZX
  • Xếp loại năng lượng : 5
  • Ngăn kéo đặc biệt :


 • RCNT375I50VZX
  • Xếp loại năng lượng : 5
  • Ngăn kéo đặc biệt :


 • WY 104764 MW
  • Tiết kiệm điện : 5*
  • Dung tích (kg) : 10
  • Tốc độ vắt : 1400
  • Chương trình phụ trợ - 1 : Giặt sơ
  • Chương trình phụ trợ - 2 : Xả thêm


 • RCNT375E50VZX
  • Xếp loại năng lượng : 5
  • Ngăn kéo đặc biệt :


 • RCNT375E50VZDX
  • Xếp loại năng lượng : 5
  • Ngăn kéo đặc biệt :